Vlielandkamp

Boot VlielandkampJaarlijks wordt er door Rotary een Vlielandkamp georganiseerd voor kinderen die door, met name financiële omstandigheden, niet op vakantie kunnen. Ook onze club spant zich in om kinderen een onvergetelijke ervaring te geven. Indien u denkt iemand te kennen die hiervoor in aanmerking komt, kunt u dat doorgeven aan het bestuur. Voor 1 september zullen de namen van de kinderen doorgegeven moeten worden aan de organisatie van het Vlielandkamp.